Kårstyrelsen har på sitt möte den 26 september beslutit att:

  • Placera intressesektorns gamla vinstmedel i enlighet med Ålandsbankens offert;
  • Skicka in sitt utlåtande gällande OLL:s förbundsmaterial;
  • Styrelsemedlem Strandberg skickar en hälsning till TTYY med anledning av deras 49-årsfest.