Kårstyrelsen har på sitt möte den 12 september beslutit att:

  • Framlägga för fullmäktige ett förslag på att korrigera budgeten för år 2014;
  • Betala ut ett understöd på 142,20€ till Röda Korsets Hungerdagsinsamling;
  • VO Rönnberg deltar i Studerandes Idrottsförbund r.f:s sektorträff i Helsingfors 17-18.9;
  • VO Rönnberg och SE Antikainen deltar i FSF:s temadag om basinkomst i Helsingfors 19.9;
  • Arrangera Lilla Wappen i Åbo 30.9 och för ändamålet reservera 200€;
  • Reservera 179€ för att införskaffa fotografier på ÅAS hedersmedlemmar från ÅA:s bildsamlingar;
  • Beställa 1000 st ÅAS halarmärken;
  • VO Rönnberg och styrelsemedlem Nylund deltar i Vasa stads årsfestmottagning 3.10;
  • Ingen deltar i festseminariet som DIA-samarbetet ordnar;
  • SO Lång och styrelsemedlem Skog representerar ÅAS på LYY:s XXXV årsfest 4.10 i Rovaniemi.