Kårstyrelsen har på sitt möte den 5 september beslutit att:

  • Hålla fast vid sin tidigare proposition till fullmäktige om ÅAS medlemskap i Studerandenas Idrottsförbund r.f.;
  • Godkänna försäljningen av annonspaket för år 2015 och ger marknadsföringskoordinatorn i uppdrag att sälja dessa till ÅAS samarbetspartners;
  • Reservera 50€ för utökning av hemsidans funktioner;
  • SO Lång och styrelsemedlem Skog deltar i Internordiskt Studentmöte i Lund 24-26.10;
  • Ingen deltar i Globsol 2014;
  • Styrelsemedlem Skog deltar i seminariet Varsinais-Suomen Tulevaisuus – NYT 18.9 där han samtidigt representerar Grupp 30 000 och håller ett anförande om den gröna ekonomins framtid;
  • SO Lång deltar i ett seminarium om de civila funktionernas roll i landets försvar på Sandhamn 25.9;
  • Vidarebefordra inbjudan till en kväll på ÅST till marknadsföringskoordinatorn;
  • Ingen deltar i Nylands Nations Gäddfest och Kuratorsskifte 18.10.