Läsåret ska snart börja, och en och annan student börjar kanske kika på dendär bokhögen eller listan med uppgifter eller gradun som man tänkte ta itu med under sommaren. Någon annan kanske bara upplever att sommarens lugn snart ska bytas ut mot en hetsig och tyvärr ibland ångestfylld tillvaro i föreläsningssalarna och seminarierummen. Nog vet du väl om att hjälp finns att få?

Lärcentret vid ÅA erbjuder hjälp i allehanda situationer. Där drivs en Kand- och graduklinik som ger hjälp i skrivprocessen, som ett komplement till den handledning som ges vid det egna ämnet. Där får du hjälp med de IT-färdigheter du behöver för att skriva och studera (automatisk innehållsförteckning i Word? o du underbara värld). I höst startas också en grupp för studerande som spänner sig inför olika sociala situationer.

Bekanta dig med Lärcentrets klinikverksamhet och ta kontakt med dem ifall att det är någonting du undrar över eller vill ha hjälp med. Det lönar sig.

Studenthälsan i Åbo kommer i höst att starta en grupp för studerande som känner sig nervösa eller till och med deprimerade. Gruppen ska ge hjälp till självhjälp och stöd genom att träffa andra i liknande situation, och var och en delar med sig av sina erfarenheter så mycket de själva vill.