Nu har läsårsanmälan öppnat för äldre studerande. Kolla er @abo.fi-mejl.

“För att göra läsårsanmälan ska du logga in på Selfservice tjänsten https://selfservice.abo.fi. Du loggar in med ditt vanliga lösenord. Såväl närvaro- som frånvaroanmälan ska göras via Selfservice. Följ de anvisningar som ges där.

Läsårsanmälan bör göras under tiden 1.8 – 12.9.2014. Efter denna period tillkommer en förseningsavgift och läsårsanmälan överförs inte till Sture automatiskt.”

I samband med att ni betalar årets kåravgift har ni även möjlighet att skänka en slant till ett eller flera av årets biståndsmål. Ni kan läsa mera om de olika biståndsmålen på den här sidan.

Ifall att det är någonting ni undrar över kåravgiften kan ni börja med att kolla in den här sidan, där vi samlat svaren till ofta frågade frågor.