Kårstyrelsen har på sitt möte den 29 augusti beslutit att:

  • Lediganslå förtroendeuppdraget som årsfestmarskalk för år 2015. Ansökningstiden tar slut 22.9 kl. 15.00 och ansökningar inbeds via Halloped.fi;
  • Godkänna sitt utlåtande gällande utbildningsstyrelsens plan för genomförandet av antagningsreformens andra stadium;
  • Reservera 200€ för en informationskampanj om akademivalen;
  • Välja Henrik Holm som studentrepresentant i styrgruppen för Åbo Akademis kompletterande lärarutbildning i Helsingsfors för mandatperioden 29.8-31.12.2014;
  • VO Rönnberg och styrelsemedlem Nylund håller en alkoholfri punkt på Samhällsvetenskapliga fakultetsområdets gulnäbbsintagning 4.9 och Pedagogiska fakultetens gulnäbbsintagning 8.9;
  • Konstatera att en öppna dörrars kväll hållits på Havtornen måndagen 25.8. med 40 deltagare och att evenemanget kostat 17,50€.