Kårstyrelsen har på sitt möte den 15 augusti beslutit att:

 • Efter diskussion återremittera ärendet gällande styrelsens proposition till fullmäktige om ÅAS medlemskap i Studerandes Idrottsförbund r.f;
 • Godkänna nytt avtal för användning av Kårens källarutrymmen. Det nya avtalet är i kraft från och med 1.9.2014 och fram till och med 31.12.2015;
 • Godkänna nytt hyresavtal för Marlirummet. Avtalet börjar användas vid uthyrningar från och med 1.9.2014;
 • Godkänna det nuvarande avtalet för specialföreningskansliet;
 • Styrelsen och kårkansliet tar i bruk verktyget Asana;
 • ÅAS deltar i Åbo Pride den 20.9.2014 med ÅAS fana;
 • Ordna ett lopptorg på Kåren 3.9.2014. Inkomsterna från bordshyrorna doneras till FRK:s Hungerdagsinsamling. För marknadsföring av evenemanget reserverades max 50€;
 • Lämna in ÅAS kommentarer till utkastet för guiden om den s.k. SORA-lagstiftningen;
 • Ordna en kampanj mot sexuella trakasserier. För kampanjen reserverades max 100€;
 • Välja informatör Matias Dahlbäck som studentkårens representant i ÅA:s ledningsgrupp för Åbo Akademis webb för mandatperioden 1.9.2014-30.8.2016;
 • Reservera 50€ för inskaffningar till ÅAS hemsida;
 • ÅAS övergår till ett gemensamt elektroniskt nyhetsbrev för alla kåreniter;
 • Godkänna det kommunalpolitiska programmet 2014-2016 (Åbo) och befullmäktiga ÅAS representanter i arbetsgruppen att bestämma över språkliga och stilistiska förändringar;
 • Tillsätta en marknadsföringsgrupp med mandat fram till den 31.12.2014. Medlemmar i gruppen blev: Alexander Skog (ordf.), Matias Dahlbäck (sekr.), Alexander Lång, Ken Snellman, Vilhelm Forss, Daniel Junell, Anna Nylund, Ann-Katrin Bender och Patrik Fellman.