Åbo Akademis studentkårs årsfest firas årligen på veckoslutet närmast 18 februari, Per Brahes födelsedag. År 2015 kommer årsfesten att firas den 21 februari i Vasa. Årsfestmarskalken leder årsfestkommitténs arbete som påbörjas under hösten 2014. Årsfestmarskalken samarbetar med kårkansliet för att koordinera allt som har med årsfesten att göra. Läs mera om studentkårens årsfest på den här sidan.

Fullmäktige väljer årsfestmarskalk för år 2015 på sitt möte den 7 oktober 2014. Kårstyrelsen har på styrelsemöte 20/14 den 29 augusti 2014 beslutat lediganslå förtroendeuppdraget som årsfestmarskalk 2015. Intresseanmälningar mottages via Halloped.fi och anmälan om intresse kan lämnas ända till den 22 september klockan 15.00. Försenade anmälningar föredras inte på fullmäktigemötet 7.10.