Kårkanslierna har sommarstängt

Ni får gärna skriva e-post till oss, men det kan ta en stund innan vi svarar. Styrelse och personal kommer åtminstone i juli månad att försöka hålla sig borta från sina respektiva inboxar. Vi återkommer senast i augusti. Det kan med andra ord vara lite svårt (läs: omöjligt) att boka Marlirummet, Kårens bastu, hyra kårstav etc innan kårkanslierna öppnar igen.

Kåravgiften och närvaroanmälning

Alla icke-gulnäbbar kommer att få information om hur och var och när närvaroanmälningen sker. ÅA skickar ut e-post i månadsskiftet juli-augusti. Kolla alltså er @abo.fi-mejl. En FAQ om kåravgiften hittar du här.

Studiekortet

Ifall att studiekortet offras till havsgudarna eller interrailar lite längre än vad du själv gjorde så vill du kanske beställa ett nytt. Här hittar du information om studiekortet. Vänligen observera att du måste vara närvaroanmäld för pågående termin för att studiekortet ska kunna tryckas, och att det nya studieåret, i en byråkratisk verklighet, börjar redan 1.8.

Åbo Akademis bibliotek och Tritonia

Åbo Akademis bibliotek och Tritonia har avvikande öppethållningstider under sommaren.

Ändringar i ÅA:s nyckelsystem

Fr.o.m 1.8.2014 köper studerande sin nyckel för 25 € via Åbo Akademis nätbutik, shop.abo.fi. Studerande får sedan e-post meddelande varifrån nyckeln kan avhämtas följande vardag mot uppvisande av ID. Läs mera om ÅA:s nycklar för studerande här.

Bra att veta för sommarjobbare

Sommarjobbarinfo har uppdaterat sin info med bra-att-veta inför sommaren. I år dessutom med lite info på svenska.

I höst väljs nya fakultetsråd

Från och med 1.1.2015 kommer Åbo Akademi att ha en ny organisationsstruktur. Bland annat kommer tolv institutioner att omvandlas till fyra fakulteter. Detta innebär att det hösten 2014 kommer att väljas nya fakultetsråd. Tidtabellen för fakultetsrådsvalet hittar du här. Alla kårmedlemmar är välkomna att ställa upp i valet!