Kårstyrelsen har på sitt möte den 11 juni beslutit att:

 • Understöda Studentföreningen vid enheten för barnpedagogik i Jakobstad r.f:s verksamhet med 600€ och Didacta r.f:s verksamhet med 400€;
 • Anteckna ekonomiuppföljningen av årsfesten och Errores till kännedom;
 • Godkänna sitt utlåtande om förändringsförslag till studiestödslagen;
 • Utse Sandra Kuusisaari som medlem i SHVS lokaldirektion i Vasa för resten av mandatperioden 1.1.2014-31.12.2015;
 • Godkänna sina kommentarer till Studerandes Idrottsförbund r.f:s serviceutbud;
 • Notera resultatet av jämlikhetsenkäten;
 • Utse HE Linblad i ledningsgruppen för datasäkerhet vid Åbo Akademi för mandataperioden 11.6.2014-1.9.2014;
 • Godkänna sitt utlåtande gällande förslag till förändringar i den nationella finansieringsmodellen för universiteten;
 • Anteckna sin diskussion till kännedom och i enlighet med kommentarer utforma förslag till verksamhetsplanen för Vasa Studerande r.f;
 • Gulnäbbsakademiernas deltagaravgifter för företag och föreningar som inte har specialföreningsstatus är:
  • Ideella föreningar: Vasa 30€, Åbo 50€
  • Företag/Näringsidkare: Vasa 150€, Åbo 300€