Kårstyrelsen har på sitt möte den 28 maj beslutit att:

 • Fastställa datum för ÅAS evenemang hösten 2014 och våren 2015;
 • Skicka ut ny version av avtal för specialföreningskansliet på Kåren till berörda parter för kommentarer;
 • Skicka ut ny version av avtal för Kårens källarutrymmen till berörda parter för kommentarer;
 • Skicka ut ny version av hyresavtal för Marlirummet till ÅAS specialföreningar för kommentarer;
 • Fastställa resereglemente för ÅAS förtroendevalda;
 • Anteckna ekonomiuppföljningen av våren 2014:s evenemang till kännedom;
 • Ordna en motionskampanj i Vasa tillsammans med ÅA-motion i oktober och november och för ändamålet reservera 250€;
 • I första hand styrelsemedlem Skog och i andra hand SO Lång deltar i möte om FSF:s utredning gällande högskolornas internationaliseringsstrategi för åren 2009-2015;
 • Föreslå en lärare till rektor för priset Årets Lärare 2014;
 • Reservera 500€ för införskaffning av mjukvara, hyra av webbserver och registrering av domännamn;
 • Slå fast vilka tyngdpunkter ÅAS önskar lyfta fram i det kommande kommunalpolitiska programmet för studiestaden Åbo;
 • Behålla Sigmas garantiavgift för föreningens hyra av Marlirummet på grund av brott mot ordningsreglerna.