Kårkanslierna håller sommarstängt från och med 19 juni. I Åbo öppnar vi igen måndagen 4 augusti och i Vasa måndagen 11 augusti.

The Student Union offices will close for the summer starting June 19. We open our office in Åbo on Monday August 4 and in Vasa on Monday August 11.