logo_snitt_banner

Seniorernas Råd vid Åbo Akademis Studentkår delar årligen ut ett eller flera stipendier ur makarna Agneta och Carl-Erik Olins fond till personer som varit ordinarie medlemmar eller seniormedlemmar vid Åbo Akademis Studentkår och som vid Åbo Akademi eftersträvar licentiat- eller doktorsgrad.

Vid sitt möte den 12 maj 2014 har Seniorernas Råd beslutat att årets stipendier ges till

M. Sc. Mohammad B. Khajeheian för sin avhandling Modification of Commercial Poly Lactide for extrusion coated food packaging applications 4 månader à 1 800 euro;

FM Joel Nyström för sin avhandling Keratinfilament som upprätthållare av intracellulär organisation och cellens målstyrningsprocesser 12 månader à 1800 euro.

Åbo Akademis Studentkår önskar stipendiaterna och alla som ansökt om stipendiet men som inte blivit beviljade det lycka till med deras fortsatta avhandlingsarbete!