Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 16 maj 2014 beslutit att:

  • Befullmäktiga Sandra Kuusisaari att delta i VL Beijars ställe i SHVS lokala direktionsmöte den 5.6 i Vasa;
  • Godkänna Au-Holmberg Oys offert och beställa en restaurering av styrelseordförandes kedja för 744€. Kostnaden täcks av tidigare vinstmedel;
  • Notera anordnandet av två informationstillfällen och notera att för trakteringen tas 25€ från budgetposten Högskolepolitik;
  • Godkänna sitt utlåtande om UKM:s utkast till regeringspropositioner om ändringar i Universitets- och yrkeshögskolelagen gällande studieantagning och begränsning av studietiden;
  • SE Antikainen deltar i seminariet ”2025 – Olemmeko kansainvälisen opiskelun ja opiskelija-asumisen kärkimaa?” den 21.5 i Helsingfors;
  • VO Rönnberg deltar i SHVS utbildningsdag den 4.6 i Helsingfors;
  • Skicka in sina kommentarer om FSF:s biståndsstrategi 2015-2019.