Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 4 april 2014 beslutit att:
–    Anteckna ekonomiuppföljningen för februari 2014 till kännedom;
–    Till fullmäktige föreslå att ÅAS uppdaterar sin Valordning för val av studentrepresentanter i Åbo Akademis förvaltning;
–    Låta göra en jämlikhetsundersökning under tiden 9 april – 5 maj;
–    Skicka in sina kommentarer till Åbo stad beträffande cykelvägen på Köpmansgatan;
–    Ordna specialföreningsmässa i Åbo den 22.4. För ändamålet reserveras 50€ ur budgetposten Inrikesverksamhet;
–    Styrelsemedlem Snellman deltar i Otto:s XXX årsfest 10.5;
–    Styrelsemedlem Skog skickar en hälsning till Florakören med anledning av deras 70-årsfest;
–    Bevilja Fysikerföreningen Quantum lov att bära studentmössa i samband med sin årsfest 5.4.