gul_lyraÅbo Akademis Studentkår lediganslår aktivitetsstipendier för utvecklandet av studiemiljön, studiesociala ändamål och främjandet av ett aktivt kårliv i Vasa. Stipendier kan sökas av ÅAS specialföreningar samt övriga fritt bildade studentgrupper som är verksamma vid Åbo Akademis Studentkår i Vasa.

De fritt formulerade ansökningarna skall riktas till Nämnden för Utvecklingsfonden för kåravdelningen i Vasa och inlämnas till Kårens kansli i Havtornen, Inre Hamnen 2, senast den 11 april kl. 15.00. Försenade ansökningar behandlas inte.  För eventuella förfrågningar kontakta studentkårens generalsekreterare Ann-Katrin Bender, gs_karen@abo.fi, tfn 050 521 7140. Erhållna medel skall redovisas.