www.rainekatajamaki.fi

Åbo Akademis Studentkår nominerar politices studerande Raine Katajamäki till styrelsen för Finlands studentkårers förbund för år 2015. Katajamäki har en lång och gedigen bakgrund inom studentpolitiken. Han har bland annat fungerat som ordförande för studentkårens styrelse och fullmäktige samt verkat som studentrepresentant inom universitets förvaltning. För tillfället sitter han i Åbo Akademis styrelse och arbetar deltid på utlänningsavdelningen hos Sydvästra Finlands polis.

”Det är en stor ära att bli nominerad som studentkårens kandidat till FSF:s styrelse. Jag uppskattar stort att ÅAS gav sitt fulla stöd till min kandidatur. Hösten kommer att vara spännande och jäktig, men förhoppningsvis också framgångsrik.” säger Katajamäki.

Enligt Katajamäki kommer år 2015 att präglas av riksdagsvalet. Mycket av påverkningsarbetet inför riksdagsvalet sker redan under det pågående året, men arbetet kommer att slutföras nästa år.

”Det gäller att direkt från början skapa goda kontakter till de nya riksdagsledamöterna och tolka den nya politiska sammansättningen rätt. Samtidigt vill jag påminna om att man i valyran inte får glömma det viktiga påverkningsarbetet som FSF gör gentemot andra organ än riksdagen.” fortsätter Katajamäki.

“Det arbete som FSF gör är av största vikt för samtliga studenter i Finland, såväl på studentkårsnivå som för varje enskild student. Under den långa tid jag känt Raine har jag alltid varit övertygad om att han är väldigt passande för ett uppdrag som detta.” säger Åbo Akademis Studentkårs styrelseordförande Alexander Lång.

FSF väljer styrelse för år 2015 på sitt förbundsmöte i slutet av november.