Kårstyrelsen har på sitt möte 11/14 lediganslagit projektmedel på 2000€.

Följande tyngpunkter kommer att prioriteras i år:

  • Registrering av förening
  • Projekt som stärker samarbetet mellan ÅAS specialföreningar
  • Projekt som någonting
  • Projekt som någonting annat

Deadline för ansökningar är fredagen 11.4.2014 kl. 15.00. Om projektmedel ansöks med en e-blankett.