Gunnar Clements väggmålning i Kårens festsal, samt ÅAS vita logo på genomskinlig grå bakgrund Kårkansliet i Åbo öppnar delvis 18.1 | Student Union Office in Åbo partially open from 18 January Betala SHVS hälsovårdsavgift senast 31.1 | Pay the FSHS healthcare fee no later than 31 January
  • bild på ett mötesutrymme, ÅAS vita logo på ljusgrå bakgrund

Sök till kårvalsnämnden

18 januari, 2021|

Vill du vara med och ordna valet av ett nytt fullmäktige? Ännu kan man söka till Kårvalsnämnden! På hösten väljs ett nytt fullmäktige och just du har ännu chansen att komma med. Skicka [...]

  • bild på ett mötesutrymme, ÅAS vita logo på ljusgrå bakgrund

Utskott söker ordföranden

18 januari, 2021|

Vill du bli ordförande för ett av våra utskott? Nu finns chansen att påverka ÅAS verksamhet på ett konkret sätt! Fullmäktige väljer utskottsordföranden för 2021 på sitt möte den 10.2 och efter det [...]

  • Åbo Akademis Studentkårs gula logo på mörk bakgrund

Kommentarer om statsrådets förslag till utbildningspolitisk redogörelse

20 januari, 2021|

ÅAS styrelse har gett sitt utlåtande gällande statsrådets förslag till utbildningspolitisk redogörelse. Då nationella planer eller reformer skickas på remiss till bl.a. universiteten och Finlands studentkårers förbund (FSF) brukar kårerna ges möjlighet att [...]

  • Åbo Akademis Studentkårs svarta logo på ljusgul bakgrund

Antagningsprocessen 2020

15 maj, 2020|

Att majoriteten i år kommer att antas på basen av betyg är inte idealt, men på grund av det rådande läget och problematiken kring distansprov med många deltagare inser vi det faktum att det inte finns några enkla lösningar.

Samarbetspartners

Åbo Akademi
Finlands Studentkårers Förbund
Stiftelsen För Åbo Akademi
Frank
Frank