Sommarinformation | Summer information

Åbo Akademis alumner: Pressmeddelande

15 juli, 2020|

Pressmeddelande 2.7.2020 Fritt att publicera Nya styrelsemedlemmar och planer för Åbo Akademis Alumner Åbo Akademis alumner rf. har samlats till årsmöte. Till den nya styrelsen valdes PM Anna-Maria Karf (Helsingfors), FM, PM Katja [...]

Sommarinformation | Summer information

5 juni, 2020|

Studentkåren under sommaren Du når personalen lättast per e-post. Ta i beaktande att personalen kan vara på semester så det kan ta längre tid än vanligtvis att få svar. Vi kommer ändå att [...]

Enligt rektors beslut inleds höstens studier på distans

4 juni, 2020|

Enligt rektors beslut daterat den 22.5.2020 fortsätter distansundervisning som huvudsakliga undervisningsform under period 1 (31.8-23.10). Hybridlösningar (d.v.s. distansstudier kombinerat med närstudier på campus ) arrangeras för kurser som kräver närstudier i campusmiljö (praktikkurser, [...]

Antagningsprocessen 2020

15 maj, 2020|

Att majoriteten i år kommer att antas på basen av betyg är inte idealt, men på grund av det rådande läget och problematiken kring distansprov med många deltagare inser vi det faktum att det inte finns några enkla lösningar.

Frågor och svar om studier och vardag under coronakrisen | FAQ about studies and everyday life during the corona crisis

24 april, 2020|

Här kommer andra omgången av svar på era frågor och dessutom några råd för vad som kan vara bra att tänka på i studievardagen under coronakrisen. | This is the second set of answers to your questions combined with some advice on what is good to remember when studying during the corona situation.

Samarbetspartners

Åbo Akademi
Finlands Studentkårers Förbund
Frank
Frank