Distansstudier fortsätter på Åbo Akademi

Lediga studentrepresentantplatser på FPV

21 september, 2020|

Ledningsgruppen för klasslärarutbildningen (en suppleantplats)I ledningsgruppen för utbildningslinjen för klasslärare diskuteras aktuella frågor för utbildningen och studerande är med för att kunna berätta hur det är att studera just nu och hur man vill [...]

Distansstudier fortsätter på Åbo Akademi

14 september, 2020|

Åbo Akademi fortsätter med distansstudier i period 2 (26.10–18.12.2020). Undantaget är fortsättningsvis kurser som riktar sig till första årets studerande, samt kurser som kräver fysisk närvaro på campus (kliniker, laboratorier, slöjdsalar). Studentkåren orolig [...]

Sök till ÅAS årsfestmarskalk 2021

7 september, 2020|

Åbo Akademis Studentkårs årsfest firas årligen på veckoslutet närmast 18 februari, Per Brahes födelsedag. År 2021 kommer årsfesten att firas den 20 februari, eller när läget tillåter, i Åbo. Årsfestmarskalken leder årsfestkommitténs arbete [...]

ÅAS evenemang för hösten

7 september, 2020|

Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) har till följd av nuvarande pandemiläge beslutat att avboka evenemangen ”Höst-vappen” picknick på Vårdberget och Lilla Wappen på Kåren.  Studentkåren prioriterar sina medlemmarnas hälsa och inhiberar evenemangen då det [...]

Antagningsprocessen 2020

15 maj, 2020|

Att majoriteten i år kommer att antas på basen av betyg är inte idealt, men på grund av det rådande läget och problematiken kring distansprov med många deltagare inser vi det faktum att det inte finns några enkla lösningar.

Frågor och svar om studier och vardag under coronakrisen | FAQ about studies and everyday life during the corona crisis

24 april, 2020|

Här kommer andra omgången av svar på era frågor och dessutom några råd för vad som kan vara bra att tänka på i studievardagen under coronakrisen. | This is the second set of answers to your questions combined with some advice on what is good to remember when studying during the corona situation.

Samarbetspartners

Åbo Akademi
Finlands Studentkårers Förbund
Frank
Frank